Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 76 - 57 55
15/02 kl 01 65 46 45 44
15/02 kl 02 52 37 36 35
15/02 kl 03 43 32 32 31
15/02 kl 04 42 36 35 34
15/02 kl 05 44 43 42 40
15/02 kl 06 47 48 47 45
15/02 kl 07 48 52 51 49
15/02 kl 08 55 61 61 58
15/02 kl 09 69 68 68 66
15/02 kl 10 71 72 71 69
15/02 kl 11 65 70 69 67
15/02 kl 12 61 66 65 64
15/02 kl 13 50 60 60 59
15/02 kl 14 43 53 53 53
15/02 kl 15 - 49 49 50
15/02 kl 16 - 54 53 54
15/02 kl 17 - 60 60 61
15/02 kl 18 - 68 67 68
15/02 kl 19 - 76 75 75
15/02 kl 20 - 88 87 86
15/02 kl 21 - 100 99 98
15/02 kl 22 - 110 109 107
15/02 kl 23 - 111 110 107

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 111 132 169 123 92
Max. fra modell: 14/02 12 110 132 160 129 87
Max. fra modell: 14/02 00 107 125 163 125 88
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm