Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 103 122 110 -
16/02 kl 01 98 115 108 -
16/02 kl 02 90 110 104 -
16/02 kl 03 80 103 96 -
16/02 kl 04 71 99 87 -
16/02 kl 05 65 97 79 -
16/02 kl 06 63 95 71 -
16/02 kl 07 60 98 64 -
16/02 kl 08 62 104 63 -
16/02 kl 09 74 113 73 -
16/02 kl 10 82 118 89 -
16/02 kl 11 88 124 105 -
16/02 kl 12 92 130 118 -
16/02 kl 13 88 131 122 -
16/02 kl 14 83 125 116 -
16/02 kl 15 74 115 102 -
16/02 kl 16 71 108 90 -
16/02 kl 17 73 106 85 -
16/02 kl 18 75 106 87 -
16/02 kl 19 76 110 91 -
16/02 kl 20 82 119 99 -
16/02 kl 21 92 127 110 -
16/02 kl 22 105 138 123 -
16/02 kl 23 116 146 132 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 146 170 142 116
Laveste vannstand 31 60 84 59 37
Avvik gult nivå -25 -5 19 -9 -35
Avvik orange nivå -46 -26 -2 -30 -56
Avvik rødt nivå -64 -44 -20 -48 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm