Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - 110 108 104
16/02 kl 01 - 108 105 100
16/02 kl 02 - 104 102 94
16/02 kl 03 - 96 97 87
16/02 kl 04 - 87 88 82
16/02 kl 05 - 79 78 79
16/02 kl 06 - 71 68 75
16/02 kl 07 - 64 63 70
16/02 kl 08 - 63 69 68
16/02 kl 09 - 73 88 76
16/02 kl 10 - 89 108 89
16/02 kl 11 - 105 121 103
16/02 kl 12 - 118 125 115
16/02 kl 13 - 122 121 121
16/02 kl 14 - 116 108 116
16/02 kl 15 - 102 92 100
16/02 kl 16 - 90 80 85
16/02 kl 17 - 85 74 75
16/02 kl 18 - 87 75 69
16/02 kl 19 - 91 79 68
16/02 kl 20 - 99 89 76
16/02 kl 21 - 110 106 92
16/02 kl 22 - 123 122 112
16/02 kl 23 - 132 132 125

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 111 132 169 123 92
Max. fra modell: 14/02 12 110 132 160 129 87
Max. fra modell: 14/02 00 107 125 163 125 88
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm