Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 122 150 137 -
17/02 kl 01 122 151 135 -
17/02 kl 02 118 149 129 -
17/02 kl 03 111 146 122 -
17/02 kl 04 103 143 114 -
17/02 kl 05 101 146 112 -
17/02 kl 06 105 150 116 -
17/02 kl 07 110 152 121 -
17/02 kl 08 115 153 129 -
17/02 kl 09 123 156 140 -
17/02 kl 10 130 161 154 -
17/02 kl 11 137 168 165 -
17/02 kl 12 139 170 169 -
17/02 kl 13 138 169 163 -
17/02 kl 14 131 162 152 -
17/02 kl 15 118 153 137 -
17/02 kl 16 104 141 121 -
17/02 kl 17 94 130 110 -
17/02 kl 18 90 124 103 -
17/02 kl 19 85 120 98 -
17/02 kl 20 84 119 94 -
17/02 kl 21 88 121 92 -
17/02 kl 22 93 127 94 -
17/02 kl 23 100 136 102 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 146 170 142 116
Laveste vannstand 31 60 84 59 37
Avvik gult nivå -25 -5 19 -9 -35
Avvik orange nivå -46 -26 -2 -30 -56
Avvik rødt nivå -64 -44 -20 -48 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm