Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 137 136 133
17/02 kl 01 - 135 134 131
17/02 kl 02 - 129 129 125
17/02 kl 03 - 122 121 115
17/02 kl 04 - 114 113 106
17/02 kl 05 - 112 113 104
17/02 kl 06 - 116 121 111
17/02 kl 07 - 121 132 123
17/02 kl 08 - 129 143 137
17/02 kl 09 - 140 152 153
17/02 kl 10 - 154 159 162
17/02 kl 11 - 165 160 163
17/02 kl 12 - 169 155 155
17/02 kl 13 - 163 147 145
17/02 kl 14 - 152 140 134
17/02 kl 15 - 137 131 123
17/02 kl 16 - 121 119 112
17/02 kl 17 - 110 108 104
17/02 kl 18 - 103 100 101
17/02 kl 19 - 98 95 99
17/02 kl 20 - 94 91 95
17/02 kl 21 - 92 90 94
17/02 kl 22 - 94 94 96
17/02 kl 23 - 102 101 102

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 111 132 169 123 92
Max. fra modell: 14/02 12 110 132 160 129 87
Max. fra modell: 14/02 00 107 125 163 125 88
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm