Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 61 46 107 -
18/02 kl 01 62 47 109 -
18/02 kl 02 59 49 108 -
18/02 kl 03 52 51 103 -
18/02 kl 04 42 53 95 -
18/02 kl 05 34 54 88 -
18/02 kl 06 30 53 83 -
18/02 kl 07 30 55 85 -
18/02 kl 08 33 55 88 -
18/02 kl 09 38 55 93 -
18/02 kl 10 46 55 101 -
18/02 kl 11 55 55 110 -
18/02 kl 12 64 55 119 -
18/02 kl 13 69 54 123 -
18/02 kl 14 68 52 120 -
18/02 kl 15 63 49 112 -
18/02 kl 16 55 46 101 -
18/02 kl 17 45 43 88 -
18/02 kl 18 38 40 78 -
18/02 kl 19 34 38 72 -
18/02 kl 20 33 36 69 -
18/02 kl 21 35 33 68 -
18/02 kl 22 40 30 70 -
18/02 kl 23 48 28 76 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 132 169 123 92
Laveste vannstand 32 63 92 68 51
Avvik gult nivå -40 -19 18 -28 -59
Avvik orange nivå -61 -40 -3 -49 -80
Avvik rødt nivå -79 -58 -21 -67 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm