Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 104 142 107 -
18/02 kl 01 104 142 109 -
18/02 kl 02 100 138 108 -
18/02 kl 03 92 129 103 -
18/02 kl 04 82 118 95 -
18/02 kl 05 75 109 88 -
18/02 kl 06 70 103 83 -
18/02 kl 07 70 100 85 -
18/02 kl 08 74 101 88 -
18/02 kl 09 78 104 93 -
18/02 kl 10 86 113 101 -
18/02 kl 11 93 124 110 -
18/02 kl 12 101 135 119 -
18/02 kl 13 105 141 123 -
18/02 kl 14 103 139 120 -
18/02 kl 15 98 132 112 -
18/02 kl 16 90 121 101 -
18/02 kl 17 79 107 88 -
18/02 kl 18 69 96 78 -
18/02 kl 19 62 88 72 -
18/02 kl 20 59 83 69 -
18/02 kl 21 59 81 68 -
18/02 kl 22 61 81 70 -
18/02 kl 23 65 88 76 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 146 170 142 116
Laveste vannstand 31 60 84 59 37
Avvik gult nivå -25 -5 19 -9 -35
Avvik orange nivå -46 -26 -2 -30 -56
Avvik rødt nivå -64 -44 -20 -48 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm