Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 107 108 107
18/02 kl 01 - 109 110 109
18/02 kl 02 - 108 109 109
18/02 kl 03 - 103 106 105
18/02 kl 04 - 95 98 97
18/02 kl 05 - 88 92 88
18/02 kl 06 - 83 88 81
18/02 kl 07 - 85 88 78
18/02 kl 08 - 88 93 79
18/02 kl 09 - 93 99 85
18/02 kl 10 - 101 109 95
18/02 kl 11 - 110 118 108
18/02 kl 12 - 119 126 119
18/02 kl 13 - 123 129 125
18/02 kl 14 - 120 126 123
18/02 kl 15 - 112 119 116
18/02 kl 16 - 101 107 103
18/02 kl 17 - 88 94 88
18/02 kl 18 - 78 83 76
18/02 kl 19 - 72 75 69
18/02 kl 20 - 69 70 67
18/02 kl 21 - 68 69 68
18/02 kl 22 - 70 70 72
18/02 kl 23 - 76 77 79

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 111 132 169 123 92
Max. fra modell: 14/02 12 110 132 160 129 87
Max. fra modell: 14/02 00 107 125 163 125 88
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm