Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 43 81 46 -
18/02 kl 01 42 80 47 -
18/02 kl 02 41 79 49 -
18/02 kl 03 40 77 51 -
18/02 kl 04 40 76 53 -
18/02 kl 05 41 75 54 -
18/02 kl 06 40 73 53 -
18/02 kl 07 40 70 55 -
18/02 kl 08 41 68 55 -
18/02 kl 09 40 66 55 -
18/02 kl 10 40 67 55 -
18/02 kl 11 38 69 55 -
18/02 kl 12 37 71 55 -
18/02 kl 13 36 72 54 -
18/02 kl 14 35 71 52 -
18/02 kl 15 35 69 49 -
18/02 kl 16 35 66 46 -
18/02 kl 17 34 62 43 -
18/02 kl 18 31 58 40 -
18/02 kl 19 28 54 38 -
18/02 kl 20 26 50 36 -
18/02 kl 21 24 46 33 -
18/02 kl 22 21 41 30 -
18/02 kl 23 17 40 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 52 72 101 55 26
Laveste værets virkning -1 14 47 28 17
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm