Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 56 26 82 -
19/02 kl 01 62 25 87 -
19/02 kl 02 63 25 88 -
19/02 kl 03 60 25 85 -
19/02 kl 04 52 24 76 -
19/02 kl 05 42 24 66 -
19/02 kl 06 34 22 56 -
19/02 kl 07 29 22 51 -
19/02 kl 08 29 22 51 -
19/02 kl 09 32 24 56 -
19/02 kl 10 38 24 62 -
19/02 kl 11 46 25 71 -
19/02 kl 12 55 25 80 -
19/02 kl 13 63 25 88 -
19/02 kl 14 68 24 92 -
19/02 kl 15 67 23 90 -
19/02 kl 16 62 23 85 -
19/02 kl 17 53 23 76 -
19/02 kl 18 44 22 66 -
19/02 kl 19 37 22 59 -
19/02 kl 20 33 21 54 -
19/02 kl 21 34 19 53 -
19/02 kl 22 37 18 55 -
19/02 kl 23 43 17 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 132 169 123 92
Laveste vannstand 32 63 92 68 51
Avvik gult nivå -40 -19 18 -28 -59
Avvik orange nivå -61 -40 -3 -49 -80
Avvik rødt nivå -79 -58 -21 -67 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm