Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 71 97 82 -
19/02 kl 01 74 103 87 -
19/02 kl 02 73 104 88 -
19/02 kl 03 69 99 85 -
19/02 kl 04 61 91 76 -
19/02 kl 05 51 83 66 -
19/02 kl 06 45 76 56 -
19/02 kl 07 39 71 51 -
19/02 kl 08 37 70 51 -
19/02 kl 09 39 72 56 -
19/02 kl 10 46 78 62 -
19/02 kl 11 53 89 71 -
19/02 kl 12 61 100 80 -
19/02 kl 13 69 109 88 -
19/02 kl 14 75 116 92 -
19/02 kl 15 74 116 90 -
19/02 kl 16 70 111 85 -
19/02 kl 17 60 101 76 -
19/02 kl 18 51 89 66 -
19/02 kl 19 42 78 59 -
19/02 kl 20 37 73 54 -
19/02 kl 21 38 73 53 -
19/02 kl 22 43 76 55 -
19/02 kl 23 50 81 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 146 170 142 116
Laveste vannstand 31 60 84 59 37
Avvik gult nivå -25 -5 19 -9 -35
Avvik orange nivå -46 -26 -2 -30 -56
Avvik rødt nivå -64 -44 -20 -48 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm