Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 82 82 85
19/02 kl 01 - 87 87 88
19/02 kl 02 - 88 86 -
19/02 kl 03 - 85 82 -
19/02 kl 04 - 76 71 -
19/02 kl 05 - 66 59 -
19/02 kl 06 - 56 50 -
19/02 kl 07 - 51 43 -
19/02 kl 08 - 51 42 -
19/02 kl 09 - 56 44 -
19/02 kl 10 - 62 50 -
19/02 kl 11 - 71 58 -
19/02 kl 12 - 80 67 -
19/02 kl 13 - 88 75 -
19/02 kl 14 - 92 - -
19/02 kl 15 - 90 - -
19/02 kl 16 - 85 - -
19/02 kl 17 - 76 - -
19/02 kl 18 - 66 - -
19/02 kl 19 - 59 - -
19/02 kl 20 - 54 - -
19/02 kl 21 - 53 - -
19/02 kl 22 - 55 - -
19/02 kl 23 - 60 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 111 132 169 123 92
Max. fra modell: 14/02 12 110 132 160 129 87
Max. fra modell: 14/02 00 107 125 163 125 88
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm