Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 54 0 54 -
24/09 kl 01 22 -2 20 -
24/09 kl 02 -16 -1 -17 -
24/09 kl 03 -50 -3 -53 -
24/09 kl 04 -69 -4 -73 -
24/09 kl 05 -70 -3 -73 -
24/09 kl 06 -56 -5 -61 -
24/09 kl 07 -26 -7 -33 -
24/09 kl 08 12 -10 2 -
24/09 kl 09 49 -10 39 -
24/09 kl 10 71 -10 61 -
24/09 kl 11 76 -9 67 -
24/09 kl 12 64 -9 55 -
24/09 kl 13 37 -9 28 -
24/09 kl 14 0 -8 -8 -
24/09 kl 15 -35 -7 -42 -
24/09 kl 16 -57 -6 -63 -
24/09 kl 17 -61 -3 -64 -
24/09 kl 18 -48 -3 -51 -
24/09 kl 19 -20 2 -18 -
24/09 kl 20 17 4 21 -
24/09 kl 21 56 5 61 -
24/09 kl 22 80 9 89 -
24/09 kl 23 84 7 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 86 103 77 91 84
Laveste vannstand -10 -21 -57 -73 -84
Avvik gult nivå -57 -40 -66 -52 -59
Avvik orange nivå -73 -56 -82 -68 -75
Avvik rødt nivå -88 -71 -97 -83 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm