Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 92 35 127 128
21/09 kl 02 78 40 118 114
21/09 kl 03 75 37 112 110
21/09 kl 04 83 38 121 117
21/09 kl 05 101 36 137 136
21/09 kl 06 125 35 160 156
21/09 kl 07 149 34 183 178
21/09 kl 08 167 32 199 200
21/09 kl 09 172 32 204 206
21/09 kl 10 167 32 199 197
21/09 kl 11 152 30 182 183
21/09 kl 12 129 29 158 159
21/09 kl 13 107 29 136 134
21/09 kl 14 90 28 118 118
21/09 kl 15 85 27 112 114
21/09 kl 16 91 27 118 -
21/09 kl 17 107 28 135 -
21/09 kl 18 130 27 157 -
21/09 kl 19 156 27 183 -
21/09 kl 20 176 28 204 -
21/09 kl 21 183 25 208 -
21/09 kl 22 177 27 204 -
21/09 kl 23 160 27 187 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 208 225 199 213 206
Laveste vannstand 112 101 65 49 38
Avvik gult nivå -57 -40 -66 -52 -59
Avvik orange nivå -73 -56 -82 -68 -75
Avvik rødt nivå -88 -71 -97 -83 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm