Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 134 29 163 -
22/09 kl 01 105 32 137 -
22/09 kl 02 80 32 112 -
22/09 kl 03 67 36 103 -
22/09 kl 04 67 34 101 -
22/09 kl 05 81 39 120 -
22/09 kl 06 105 38 143 -
22/09 kl 07 135 41 176 -
22/09 kl 08 163 41 204 -
22/09 kl 09 179 44 223 -
22/09 kl 10 181 44 225 -
22/09 kl 11 171 47 218 -
22/09 kl 12 149 46 195 -
22/09 kl 13 121 47 168 -
22/09 kl 14 94 45 139 -
22/09 kl 15 78 45 123 -
22/09 kl 16 77 44 121 -
22/09 kl 17 88 42 130 -
22/09 kl 18 111 41 152 -
22/09 kl 19 141 40 181 -
22/09 kl 20 170 36 206 -
22/09 kl 21 189 36 225 -
22/09 kl 22 191 31 222 -
22/09 kl 23 180 30 210 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 208 225 199 213 206
Laveste vannstand 112 101 65 49 38
Avvik gult nivå -57 -40 -66 -52 -59
Avvik orange nivå -73 -56 -82 -68 -75
Avvik rødt nivå -88 -71 -97 -83 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm