Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 156 26 182 -
23/09 kl 01 123 23 146 -
23/09 kl 02 90 19 109 -
23/09 kl 03 66 17 83 -
23/09 kl 04 57 13 70 -
23/09 kl 05 64 11 75 -
23/09 kl 06 85 7 92 -
23/09 kl 07 117 6 123 -
23/09 kl 08 152 4 156 -
23/09 kl 09 179 2 181 -
23/09 kl 10 190 0 190 -
23/09 kl 11 186 -1 185 -
23/09 kl 12 168 -1 167 -
23/09 kl 13 139 -2 137 -
23/09 kl 14 106 -2 104 -
23/09 kl 15 79 -2 77 -
23/09 kl 16 68 -3 65 -
23/09 kl 17 72 -2 70 -
23/09 kl 18 91 -3 88 -
23/09 kl 19 122 -1 121 -
23/09 kl 20 158 0 158 -
23/09 kl 21 187 -1 186 -
23/09 kl 22 200 -1 199 -
23/09 kl 23 196 -1 195 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 208 225 199 213 206
Laveste vannstand 112 101 65 49 38
Avvik gult nivå -57 -40 -66 -52 -59
Avvik orange nivå -73 -56 -82 -68 -75
Avvik rødt nivå -88 -71 -97 -83 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm