Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 176 0 176 -
24/09 kl 01 144 -2 142 -
24/09 kl 02 106 -1 105 -
24/09 kl 03 72 -3 69 -
24/09 kl 04 53 -4 49 -
24/09 kl 05 52 -3 49 -
24/09 kl 06 66 -5 61 -
24/09 kl 07 96 -7 89 -
24/09 kl 08 134 -10 124 -
24/09 kl 09 171 -10 161 -
24/09 kl 10 193 -10 183 -
24/09 kl 11 198 -9 189 -
24/09 kl 12 186 -9 177 -
24/09 kl 13 159 -9 150 -
24/09 kl 14 122 -8 114 -
24/09 kl 15 87 -7 80 -
24/09 kl 16 65 -6 59 -
24/09 kl 17 61 -3 58 -
24/09 kl 18 74 -3 71 -
24/09 kl 19 102 2 104 -
24/09 kl 20 139 4 143 -
24/09 kl 21 178 5 183 -
24/09 kl 22 202 9 211 -
24/09 kl 23 206 7 213 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 208 225 199 213 206
Laveste vannstand 112 101 65 49 38
Avvik gult nivå -57 -40 -66 -52 -59
Avvik orange nivå -73 -56 -82 -68 -75
Avvik rødt nivå -88 -71 -97 -83 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm