Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/09 kl 00 168 182 176 -
24/09 kl 01 135 150 142 -
24/09 kl 02 100 113 105 -
24/09 kl 03 63 78 69 -
24/09 kl 04 40 57 49 -
24/09 kl 05 37 56 49 -
24/09 kl 06 50 70 61 -
24/09 kl 07 79 99 89 -
24/09 kl 08 116 139 124 -
24/09 kl 09 152 174 161 -
24/09 kl 10 173 197 183 -
24/09 kl 11 176 202 189 -
24/09 kl 12 164 192 177 -
24/09 kl 13 136 168 150 -
24/09 kl 14 100 131 114 -
24/09 kl 15 66 99 80 -
24/09 kl 16 45 79 59 -
24/09 kl 17 46 76 58 -
24/09 kl 18 62 91 71 -
24/09 kl 19 90 119 104 -
24/09 kl 20 129 159 143 -
24/09 kl 21 167 201 183 -
24/09 kl 22 191 233 211 -
24/09 kl 23 195 243 213 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 211 236 205 243 237
Laveste vannstand 109 95 60 37 19
Avvik gult nivå -54 -29 -60 -22 -28
Avvik orange nivå -70 -45 -76 -38 -44
Avvik rødt nivå -85 -60 -91 -53 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm