Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
24/09 kl 00 - 176 172 181
24/09 kl 01 - 142 139 148
24/09 kl 02 - 105 100 111
24/09 kl 03 - 69 68 75
24/09 kl 04 - 49 47 55
24/09 kl 05 - 49 44 53
24/09 kl 06 - 61 56 65
24/09 kl 07 - 89 84 94
24/09 kl 08 - 124 121 130
24/09 kl 09 - 161 156 166
24/09 kl 10 - 183 178 186
24/09 kl 11 - 189 183 191
24/09 kl 12 - 177 172 178
24/09 kl 13 - 150 145 151
24/09 kl 14 - 114 109 113
24/09 kl 15 - 80 76 78
24/09 kl 16 - 59 56 56
24/09 kl 17 - 58 55 53
24/09 kl 18 - 71 71 65
24/09 kl 19 - 104 103 95
24/09 kl 20 - 143 142 133
24/09 kl 21 - 183 187 175
24/09 kl 22 - 211 213 199
24/09 kl 23 - 213 220 206

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 208 225 199 213 206
Max. fra modell: 20/09 12 202 231 197 220 209
Max. fra modell: 20/09 00 201 236 205 206 194
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm