Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/09 kl 00 -8 6 0 -
24/09 kl 01 -9 6 -2 -
24/09 kl 02 -6 7 -1 -
24/09 kl 03 -9 6 -3 -
24/09 kl 04 -13 4 -4 -
24/09 kl 05 -15 4 -3 -
24/09 kl 06 -16 4 -5 -
24/09 kl 07 -17 3 -7 -
24/09 kl 08 -18 5 -10 -
24/09 kl 09 -19 3 -10 -
24/09 kl 10 -20 4 -10 -
24/09 kl 11 -22 4 -9 -
24/09 kl 12 -22 6 -9 -
24/09 kl 13 -23 9 -9 -
24/09 kl 14 -22 9 -8 -
24/09 kl 15 -21 12 -7 -
24/09 kl 16 -20 14 -6 -
24/09 kl 17 -15 15 -3 -
24/09 kl 18 -12 17 -3 -
24/09 kl 19 -12 17 2 -
24/09 kl 20 -10 20 4 -
24/09 kl 21 -11 23 5 -
24/09 kl 22 -11 31 9 -
24/09 kl 23 -11 37 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 40 47 26 9 13
Laveste værets virkning 25 29 -3 -10 -20
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm