Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 194 12 206 -
25/09 kl 01 166 10 176 -
25/09 kl 02 127 12 139 -
25/09 kl 03 86 12 98 -
25/09 kl 04 56 13 69 -
25/09 kl 05 45 13 58 -
25/09 kl 06 52 12 64 -
25/09 kl 07 75 9 84 -
25/09 kl 08 113 8 121 -
25/09 kl 09 156 4 160 -
25/09 kl 10 189 2 191 -
25/09 kl 11 203 -1 202 -
25/09 kl 12 199 -4 195 -
25/09 kl 13 178 -7 171 -
25/09 kl 14 143 -11 132 -
25/09 kl 15 103 -13 90 -
25/09 kl 16 70 -16 54 -
25/09 kl 17 56 -18 38 -
25/09 kl 18 61 -19 42 -
25/09 kl 19 82 -20 62 -
25/09 kl 20 118 -19 99 -
25/09 kl 21 161 -20 141 -
25/09 kl 22 196 -19 177 -
25/09 kl 23 211 -18 193 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 208 225 199 213 206
Laveste vannstand 112 101 65 49 38
Avvik gult nivå -57 -40 -66 -52 -59
Avvik orange nivå -73 -56 -82 -68 -75
Avvik rødt nivå -88 -71 -97 -83 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm