Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 142 50 192 198
21/09 kl 02 118 51 169 175
21/09 kl 03 96 50 146 154
21/09 kl 04 83 50 133 141
21/09 kl 05 81 49 130 140
21/09 kl 06 93 49 142 152
21/09 kl 07 114 48 162 171
21/09 kl 08 138 48 186 195
21/09 kl 09 161 47 208 216
21/09 kl 10 177 46 223 227
21/09 kl 11 180 45 225 228
21/09 kl 12 171 44 215 218
21/09 kl 13 152 44 196 197
21/09 kl 14 129 42 171 170
21/09 kl 15 106 40 146 143
21/09 kl 16 91 38 129 -
21/09 kl 17 87 37 124 -
21/09 kl 18 96 36 132 -
21/09 kl 19 117 36 153 -
21/09 kl 20 143 35 178 -
21/09 kl 21 169 35 204 -
21/09 kl 22 188 35 223 -
21/09 kl 23 194 36 230 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 230 253 254 230 226
Laveste vannstand 124 114 93 63 52
Avvik gult nivå -49 -26 -25 -49 -53
Avvik orange nivå -68 -45 -44 -68 -72
Avvik rødt nivå -84 -61 -60 -84 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm