Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 186 37 223 -
22/09 kl 01 165 38 203 -
22/09 kl 02 136 39 175 -
22/09 kl 03 106 41 147 -
22/09 kl 04 83 42 125 -
22/09 kl 05 71 43 114 -
22/09 kl 06 74 43 117 -
22/09 kl 07 92 44 136 -
22/09 kl 08 120 44 164 -
22/09 kl 09 150 45 195 -
22/09 kl 10 176 46 222 -
22/09 kl 11 190 46 236 -
22/09 kl 12 189 47 236 -
22/09 kl 13 174 47 221 -
22/09 kl 14 147 48 195 -
22/09 kl 15 119 48 167 -
22/09 kl 16 93 49 142 -
22/09 kl 17 78 49 127 -
22/09 kl 18 79 50 129 -
22/09 kl 19 95 49 144 -
22/09 kl 20 123 50 173 -
22/09 kl 21 155 50 205 -
22/09 kl 22 184 51 235 -
22/09 kl 23 201 52 253 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 230 253 254 230 226
Laveste vannstand 124 114 93 63 52
Avvik gult nivå -49 -26 -25 -49 -53
Avvik orange nivå -68 -45 -44 -68 -72
Avvik rødt nivå -84 -61 -60 -84 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm