Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 202 52 254 -
23/09 kl 01 186 52 238 -
23/09 kl 02 157 51 208 -
23/09 kl 03 123 50 173 -
23/09 kl 04 90 48 138 -
23/09 kl 05 67 46 113 -
23/09 kl 06 60 44 104 -
23/09 kl 07 71 42 113 -
23/09 kl 08 98 40 138 -
23/09 kl 09 132 39 171 -
23/09 kl 10 167 38 205 -
23/09 kl 11 192 36 228 -
23/09 kl 12 202 34 236 -
23/09 kl 13 193 33 226 -
23/09 kl 14 169 31 200 -
23/09 kl 15 136 30 166 -
23/09 kl 16 103 29 132 -
23/09 kl 17 78 27 105 -
23/09 kl 18 68 25 93 -
23/09 kl 19 76 23 99 -
23/09 kl 20 102 22 124 -
23/09 kl 21 136 22 158 -
23/09 kl 22 173 21 194 -
23/09 kl 23 201 19 220 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 230 253 254 230 226
Laveste vannstand 124 114 93 63 52
Avvik gult nivå -49 -26 -25 -49 -53
Avvik orange nivå -68 -45 -44 -68 -72
Avvik rødt nivå -84 -61 -60 -84 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm