Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 212 18 230 -
24/09 kl 01 205 17 222 -
24/09 kl 02 180 16 196 -
24/09 kl 03 143 14 157 -
24/09 kl 04 104 13 117 -
24/09 kl 05 71 12 83 -
24/09 kl 06 53 10 63 -
24/09 kl 07 55 9 64 -
24/09 kl 08 76 9 85 -
24/09 kl 09 112 8 120 -
24/09 kl 10 151 7 158 -
24/09 kl 11 186 6 192 -
24/09 kl 12 207 5 212 -
24/09 kl 13 208 5 213 -
24/09 kl 14 190 6 196 -
24/09 kl 15 157 5 162 -
24/09 kl 16 119 5 124 -
24/09 kl 17 85 5 90 -
24/09 kl 18 64 5 69 -
24/09 kl 19 62 5 67 -
24/09 kl 20 81 5 86 -
24/09 kl 21 115 5 120 -
24/09 kl 22 155 6 161 -
24/09 kl 23 192 6 198 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 230 253 254 230 226
Laveste vannstand 124 114 93 63 52
Avvik gult nivå -49 -26 -25 -49 -53
Avvik orange nivå -68 -45 -44 -68 -72
Avvik rødt nivå -84 -61 -60 -84 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm