Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 215 6 221 -
25/09 kl 01 218 6 224 -
25/09 kl 02 200 5 205 -
25/09 kl 03 166 6 172 -
25/09 kl 04 124 6 130 -
25/09 kl 05 84 5 89 -
25/09 kl 06 55 6 61 -
25/09 kl 07 45 7 52 -
25/09 kl 08 58 8 66 -
25/09 kl 09 89 8 97 -
25/09 kl 10 131 9 140 -
25/09 kl 11 173 9 182 -
25/09 kl 12 204 10 214 -
25/09 kl 13 216 10 226 -
25/09 kl 14 207 10 217 -
25/09 kl 15 179 9 188 -
25/09 kl 16 139 8 147 -
25/09 kl 17 99 8 107 -
25/09 kl 18 68 6 74 -
25/09 kl 19 55 4 59 -
25/09 kl 20 64 3 67 -
25/09 kl 21 93 3 96 -
25/09 kl 22 133 2 135 -
25/09 kl 23 176 2 178 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 230 253 254 230 226
Laveste vannstand 124 114 93 63 52
Avvik gult nivå -49 -26 -25 -49 -53
Avvik orange nivå -68 -45 -44 -68 -72
Avvik rødt nivå -84 -61 -60 -84 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm