Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 6 32 38 -
22/09 kl 01 -13 33 20 -
22/09 kl 02 -30 33 3 -
22/09 kl 03 -38 34 -4 -
22/09 kl 04 -35 36 1 -
22/09 kl 05 -22 37 15 -
22/09 kl 06 -4 38 34 -
22/09 kl 07 16 37 53 -
22/09 kl 08 34 38 72 -
22/09 kl 09 45 40 85 -
22/09 kl 10 45 40 85 -
22/09 kl 11 34 39 73 -
22/09 kl 12 16 39 55 -
22/09 kl 13 -4 38 34 -
22/09 kl 14 -23 37 14 -
22/09 kl 15 -34 35 1 -
22/09 kl 16 -32 33 1 -
22/09 kl 17 -20 31 11 -
22/09 kl 18 -1 29 28 -
22/09 kl 19 20 27 47 -
22/09 kl 20 40 24 64 -
22/09 kl 21 52 20 72 -
22/09 kl 22 53 17 70 -
22/09 kl 23 42 14 56 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 72 85 57 65 53
Laveste vannstand -8 -4 -44 -56 -73
Avvik gult nivå -36 -23 -51 -43 -55
Avvik orange nivå -48 -35 -63 -55 -67
Avvik rødt nivå -67 -54 -82 -74 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm