Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/09 kl 00 10 19 12 -
23/09 kl 01 7 16 9 -
23/09 kl 02 5 14 6 -
23/09 kl 03 4 12 4 -
23/09 kl 04 2 10 2 -
23/09 kl 05 -2 7 0 -
23/09 kl 06 -3 5 0 -
23/09 kl 07 -4 5 1 -
23/09 kl 08 -4 5 0 -
23/09 kl 09 -4 4 0 -
23/09 kl 10 -4 4 -1 -
23/09 kl 11 -4 4 0 -
23/09 kl 12 -5 4 0 -
23/09 kl 13 -6 3 -1 -
23/09 kl 14 -6 3 -1 -
23/09 kl 15 -5 4 -1 -
23/09 kl 16 -5 4 -1 -
23/09 kl 17 -5 4 -1 -
23/09 kl 18 -7 3 -1 -
23/09 kl 19 -8 2 -1 -
23/09 kl 20 -8 2 -2 -
23/09 kl 21 -10 2 -4 -
23/09 kl 22 -11 1 -4 -
23/09 kl 23 -11 2 -3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 31 40 12 6 -4
Laveste værets virkning 21 14 -4 -12 -22
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm