Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 54 -4 50 -
25/09 kl 01 30 -6 24 -
25/09 kl 02 0 -7 -7 -
25/09 kl 03 -29 -7 -36 -
25/09 kl 04 -50 -8 -58 -
25/09 kl 05 -56 -10 -66 -
25/09 kl 06 -46 -11 -57 -
25/09 kl 07 -25 -11 -36 -
25/09 kl 08 2 -12 -10 -
25/09 kl 09 31 -13 18 -
25/09 kl 10 54 -14 40 -
25/09 kl 11 64 -15 49 -
25/09 kl 12 58 -16 42 -
25/09 kl 13 39 -18 21 -
25/09 kl 14 11 -19 -8 -
25/09 kl 15 -19 -21 -40 -
25/09 kl 16 -43 -22 -65 -
25/09 kl 17 -52 -21 -73 -
25/09 kl 18 -44 -21 -65 -
25/09 kl 19 -23 -21 -44 -
25/09 kl 20 4 -20 -16 -
25/09 kl 21 34 -18 16 -
25/09 kl 22 58 -17 41 -
25/09 kl 23 70 -17 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 72 85 57 65 53
Laveste vannstand -8 -4 -44 -56 -73
Avvik gult nivå -36 -23 -51 -43 -55
Avvik orange nivå -48 -35 -63 -55 -67
Avvik rødt nivå -67 -54 -82 -74 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm