Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/09 kl 00 -15 44 -4 -
25/09 kl 01 -15 44 -6 -
25/09 kl 02 -15 42 -7 -
25/09 kl 03 -14 39 -7 -
25/09 kl 04 -14 34 -8 -
25/09 kl 05 -14 28 -10 -
25/09 kl 06 -15 22 -11 -
25/09 kl 07 -18 16 -11 -
25/09 kl 08 -21 11 -12 -
25/09 kl 09 -25 6 -13 -
25/09 kl 10 -26 0 -14 -
25/09 kl 11 -26 0 -15 -
25/09 kl 12 -28 -1 -16 -
25/09 kl 13 -29 -2 -18 -
25/09 kl 14 -29 -3 -19 -
25/09 kl 15 -30 -4 -21 -
25/09 kl 16 -29 -6 -22 -
25/09 kl 17 -28 -4 -21 -
25/09 kl 18 -27 -4 -21 -
25/09 kl 19 -27 -4 -21 -
25/09 kl 20 -27 -4 -20 -
25/09 kl 21 -26 -2 -18 -
25/09 kl 22 -26 3 -17 -
25/09 kl 23 -24 6 -17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 31 40 12 6 -4
Laveste værets virkning 21 14 -4 -12 -22
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm