Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 70 21 91 91
21/09 kl 02 61 22 83 87
21/09 kl 03 61 22 83 86
21/09 kl 04 70 23 93 91
21/09 kl 05 84 25 109 104
21/09 kl 06 100 24 124 122
21/09 kl 07 116 26 142 143
21/09 kl 08 126 27 153 162
21/09 kl 09 129 29 158 165
21/09 kl 10 123 30 153 156
21/09 kl 11 110 29 139 140
21/09 kl 12 93 29 122 122
21/09 kl 13 78 27 105 109
21/09 kl 14 67 27 94 99
21/09 kl 15 64 28 92 94
21/09 kl 16 71 28 99 -
21/09 kl 17 86 26 112 -
21/09 kl 18 103 26 129 -
21/09 kl 19 120 26 146 -
21/09 kl 20 133 26 159 -
21/09 kl 21 137 26 163 -
21/09 kl 22 131 27 158 -
21/09 kl 23 117 31 148 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 163 176 148 156 144
Laveste vannstand 83 87 47 35 18
Avvik gult nivå -36 -23 -51 -43 -55
Avvik orange nivå -48 -35 -63 -55 -67
Avvik rødt nivå -67 -54 -82 -74 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm