Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/09 kl 01 21 21 21 21
21/09 kl 02 21 22 22 26
21/09 kl 03 21 24 22 25
21/09 kl 04 23 25 23 21
21/09 kl 05 25 28 25 20
21/09 kl 06 23 27 24 22
21/09 kl 07 24 28 26 27
21/09 kl 08 25 29 27 36
21/09 kl 09 24 29 29 36
21/09 kl 10 26 30 30 33
21/09 kl 11 25 29 29 30
21/09 kl 12 26 30 29 29
21/09 kl 13 26 30 27 31
21/09 kl 14 26 31 27 32
21/09 kl 15 28 33 28 30
21/09 kl 16 27 32 28 -
21/09 kl 17 23 28 26 -
21/09 kl 18 22 27 26 -
21/09 kl 19 20 28 26 -
21/09 kl 20 21 31 26 -
21/09 kl 21 20 29 26 -
21/09 kl 22 21 29 27 -
21/09 kl 23 23 33 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 31 40 12 6 -4
Laveste værets virkning 21 14 -4 -12 -22
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm