Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 97 32 129 -
22/09 kl 01 78 33 111 -
22/09 kl 02 61 33 94 -
22/09 kl 03 53 34 87 -
22/09 kl 04 56 36 92 -
22/09 kl 05 69 37 106 -
22/09 kl 06 87 38 125 -
22/09 kl 07 107 37 144 -
22/09 kl 08 125 38 163 -
22/09 kl 09 136 40 176 -
22/09 kl 10 136 40 176 -
22/09 kl 11 125 39 164 -
22/09 kl 12 107 39 146 -
22/09 kl 13 87 38 125 -
22/09 kl 14 68 37 105 -
22/09 kl 15 57 35 92 -
22/09 kl 16 59 33 92 -
22/09 kl 17 71 31 102 -
22/09 kl 18 90 29 119 -
22/09 kl 19 111 27 138 -
22/09 kl 20 131 24 155 -
22/09 kl 21 143 20 163 -
22/09 kl 22 144 17 161 -
22/09 kl 23 133 14 147 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 163 176 148 156 144
Laveste vannstand 83 87 47 35 18
Avvik gult nivå -36 -23 -51 -43 -55
Avvik orange nivå -48 -35 -63 -55 -67
Avvik rødt nivå -67 -54 -82 -74 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm