Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/09 kl 00 122 130 129 -
22/09 kl 01 104 113 111 -
22/09 kl 02 87 97 94 -
22/09 kl 03 81 90 87 -
22/09 kl 04 85 95 92 -
22/09 kl 05 100 109 106 -
22/09 kl 06 118 128 125 -
22/09 kl 07 140 151 144 -
22/09 kl 08 161 171 163 -
22/09 kl 09 176 185 176 -
22/09 kl 10 175 184 176 -
22/09 kl 11 162 170 164 -
22/09 kl 12 143 153 146 -
22/09 kl 13 124 132 125 -
22/09 kl 14 105 114 105 -
22/09 kl 15 93 101 92 -
22/09 kl 16 93 101 92 -
22/09 kl 17 103 111 102 -
22/09 kl 18 118 127 119 -
22/09 kl 19 137 145 138 -
22/09 kl 20 153 161 155 -
22/09 kl 21 162 170 163 -
22/09 kl 22 160 169 161 -
22/09 kl 23 146 155 147 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 166 185 153 200 189
Laveste vannstand 82 81 44 22 11
Avvik gult nivå -33 -14 -46 1 -10
Avvik orange nivå -45 -26 -58 -11 -22
Avvik rødt nivå -64 -45 -77 -30 -41
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm