Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
22/09 kl 00 - 129 127 130
22/09 kl 01 - 111 110 114
22/09 kl 02 - 94 95 98
22/09 kl 03 - 87 89 91
22/09 kl 04 - 92 93 95
22/09 kl 05 - 106 107 109
22/09 kl 06 - 125 125 128
22/09 kl 07 - 144 145 148
22/09 kl 08 - 163 164 168
22/09 kl 09 - 176 177 181
22/09 kl 10 - 176 178 182
22/09 kl 11 - 164 167 171
22/09 kl 12 - 146 150 154
22/09 kl 13 - 125 130 133
22/09 kl 14 - 105 109 112
22/09 kl 15 - 92 96 98
22/09 kl 16 - 92 95 98
22/09 kl 17 - 102 106 109
22/09 kl 18 - 119 122 125
22/09 kl 19 - 138 142 143
22/09 kl 20 - 155 159 160
22/09 kl 21 - 163 167 169
22/09 kl 22 - 161 164 167
22/09 kl 23 - 147 149 151

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 163 176 148 156 144
Max. fra modell: 20/09 12 158 178 148 166 152
Max. fra modell: 20/09 00 157 182 153 151 139
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm