Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/09 kl 00 25 33 32 -
22/09 kl 01 26 35 33 -
22/09 kl 02 26 36 33 -
22/09 kl 03 28 37 34 -
22/09 kl 04 29 39 36 -
22/09 kl 05 31 40 37 -
22/09 kl 06 31 41 38 -
22/09 kl 07 33 44 37 -
22/09 kl 08 36 46 38 -
22/09 kl 09 40 49 40 -
22/09 kl 10 39 48 40 -
22/09 kl 11 37 45 39 -
22/09 kl 12 36 46 39 -
22/09 kl 13 37 45 38 -
22/09 kl 14 37 46 37 -
22/09 kl 15 36 44 35 -
22/09 kl 16 34 42 33 -
22/09 kl 17 32 40 31 -
22/09 kl 18 28 37 29 -
22/09 kl 19 26 34 27 -
22/09 kl 20 22 30 24 -
22/09 kl 21 19 27 20 -
22/09 kl 22 16 25 17 -
22/09 kl 23 13 22 14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 31 40 12 6 -4
Laveste værets virkning 21 14 -4 -12 -22
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm