Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 113 12 125 -
23/09 kl 01 90 9 99 -
23/09 kl 02 66 6 72 -
23/09 kl 03 50 4 54 -
23/09 kl 04 45 2 47 -
23/09 kl 05 54 0 54 -
23/09 kl 06 72 0 72 -
23/09 kl 07 94 1 95 -
23/09 kl 08 118 0 118 -
23/09 kl 09 137 0 137 -
23/09 kl 10 145 -1 144 -
23/09 kl 11 139 0 139 -
23/09 kl 12 122 0 122 -
23/09 kl 13 99 -1 98 -
23/09 kl 14 75 -1 74 -
23/09 kl 15 56 -1 55 -
23/09 kl 16 49 -1 48 -
23/09 kl 17 57 -1 56 -
23/09 kl 18 75 -1 74 -
23/09 kl 19 98 -1 97 -
23/09 kl 20 123 -2 121 -
23/09 kl 21 143 -4 139 -
23/09 kl 22 152 -4 148 -
23/09 kl 23 147 -3 144 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 163 176 148 156 144
Laveste vannstand 83 87 47 35 18
Avvik gult nivå -36 -23 -51 -43 -55
Avvik orange nivå -48 -35 -63 -55 -67
Avvik rødt nivå -67 -54 -82 -74 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm