Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/09 kl 00 123 132 125 -
23/09 kl 01 97 106 99 -
23/09 kl 02 71 80 72 -
23/09 kl 03 54 62 54 -
23/09 kl 04 47 55 47 -
23/09 kl 05 52 61 54 -
23/09 kl 06 69 77 72 -
23/09 kl 07 90 99 95 -
23/09 kl 08 114 123 118 -
23/09 kl 09 133 141 137 -
23/09 kl 10 141 149 144 -
23/09 kl 11 135 143 139 -
23/09 kl 12 117 126 122 -
23/09 kl 13 93 102 98 -
23/09 kl 14 69 78 74 -
23/09 kl 15 51 60 55 -
23/09 kl 16 44 53 48 -
23/09 kl 17 52 61 56 -
23/09 kl 18 68 78 74 -
23/09 kl 19 90 100 97 -
23/09 kl 20 115 125 121 -
23/09 kl 21 133 145 139 -
23/09 kl 22 141 153 148 -
23/09 kl 23 136 149 144 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 166 185 153 200 189
Laveste vannstand 82 81 44 22 11
Avvik gult nivå -33 -14 -46 1 -10
Avvik orange nivå -45 -26 -58 -11 -22
Avvik rødt nivå -64 -45 -77 -30 -41
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm