Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
23/09 kl 00 - 125 125 128
23/09 kl 01 - 99 100 102
23/09 kl 02 - 72 73 75
23/09 kl 03 - 54 54 58
23/09 kl 04 - 47 47 51
23/09 kl 05 - 54 54 58
23/09 kl 06 - 72 71 76
23/09 kl 07 - 95 93 98
23/09 kl 08 - 118 116 122
23/09 kl 09 - 137 135 139
23/09 kl 10 - 144 144 147
23/09 kl 11 - 139 138 142
23/09 kl 12 - 122 121 126
23/09 kl 13 - 98 98 103
23/09 kl 14 - 74 74 79
23/09 kl 15 - 55 55 59
23/09 kl 16 - 48 47 52
23/09 kl 17 - 56 54 59
23/09 kl 18 - 74 73 77
23/09 kl 19 - 97 96 100
23/09 kl 20 - 121 121 125
23/09 kl 21 - 139 140 145
23/09 kl 22 - 148 148 153
23/09 kl 23 - 144 141 147

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 163 176 148 156 144
Max. fra modell: 20/09 12 158 178 148 166 152
Max. fra modell: 20/09 00 157 182 153 151 139
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm