Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 130 -3 127 -
24/09 kl 01 104 -5 99 -
24/09 kl 02 77 -6 71 -
24/09 kl 03 53 -6 47 -
24/09 kl 04 40 -5 35 -
24/09 kl 05 42 -7 35 -
24/09 kl 06 57 -10 47 -
24/09 kl 07 81 -12 69 -
24/09 kl 08 107 -11 96 -
24/09 kl 09 132 -8 124 -
24/09 kl 10 148 -6 142 -
24/09 kl 11 149 -4 145 -
24/09 kl 12 137 -3 134 -
24/09 kl 13 114 -1 113 -
24/09 kl 14 87 0 87 -
24/09 kl 15 61 1 62 -
24/09 kl 16 45 2 47 -
24/09 kl 17 45 4 49 -
24/09 kl 18 60 6 66 -
24/09 kl 19 83 5 88 -
24/09 kl 20 110 3 113 -
24/09 kl 21 137 1 138 -
24/09 kl 22 154 1 155 -
24/09 kl 23 157 -1 156 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 163 176 148 156 144
Laveste vannstand 83 87 47 35 18
Avvik gult nivå -36 -23 -51 -43 -55
Avvik orange nivå -48 -35 -63 -55 -67
Avvik rødt nivå -67 -54 -82 -74 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm