Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/09 kl 00 -10 2 -3 -
24/09 kl 01 -9 3 -5 -
24/09 kl 02 -12 3 -6 -
24/09 kl 03 -16 3 -6 -
24/09 kl 04 -18 2 -5 -
24/09 kl 05 -17 1 -7 -
24/09 kl 06 -18 0 -10 -
24/09 kl 07 -18 0 -12 -
24/09 kl 08 -17 1 -11 -
24/09 kl 09 -16 3 -8 -
24/09 kl 10 -16 6 -6 -
24/09 kl 11 -18 8 -4 -
24/09 kl 12 -19 9 -3 -
24/09 kl 13 -17 9 -1 -
24/09 kl 14 -14 8 0 -
24/09 kl 15 -12 9 1 -
24/09 kl 16 -12 13 2 -
24/09 kl 17 -11 16 4 -
24/09 kl 18 -12 18 6 -
24/09 kl 19 -13 20 5 -
24/09 kl 20 -13 25 3 -
24/09 kl 21 -13 33 1 -
24/09 kl 22 -14 40 1 -
24/09 kl 23 -15 43 -1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 31 40 12 6 -4
Laveste værets virkning 21 14 -4 -12 -22
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm