Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 145 -4 141 -
25/09 kl 01 121 -6 115 -
25/09 kl 02 91 -7 84 -
25/09 kl 03 62 -7 55 -
25/09 kl 04 41 -8 33 -
25/09 kl 05 35 -10 25 -
25/09 kl 06 45 -11 34 -
25/09 kl 07 66 -11 55 -
25/09 kl 08 93 -12 81 -
25/09 kl 09 122 -13 109 -
25/09 kl 10 145 -14 131 -
25/09 kl 11 155 -15 140 -
25/09 kl 12 149 -16 133 -
25/09 kl 13 130 -18 112 -
25/09 kl 14 102 -19 83 -
25/09 kl 15 72 -21 51 -
25/09 kl 16 48 -22 26 -
25/09 kl 17 39 -21 18 -
25/09 kl 18 47 -21 26 -
25/09 kl 19 68 -21 47 -
25/09 kl 20 95 -20 75 -
25/09 kl 21 125 -18 107 -
25/09 kl 22 149 -17 132 -
25/09 kl 23 161 -17 144 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 163 176 148 156 144
Laveste vannstand 83 87 47 35 18
Avvik gult nivå -36 -23 -51 -43 -55
Avvik orange nivå -48 -35 -63 -55 -67
Avvik rødt nivå -67 -54 -82 -74 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm