Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/09 kl 00 130 189 141 -
25/09 kl 01 106 165 115 -
25/09 kl 02 76 133 84 -
25/09 kl 03 48 101 55 -
25/09 kl 04 27 75 33 -
25/09 kl 05 21 63 25 -
25/09 kl 06 30 67 34 -
25/09 kl 07 48 82 55 -
25/09 kl 08 72 104 81 -
25/09 kl 09 97 128 109 -
25/09 kl 10 119 145 131 -
25/09 kl 11 129 155 140 -
25/09 kl 12 121 148 133 -
25/09 kl 13 101 128 112 -
25/09 kl 14 73 99 83 -
25/09 kl 15 42 68 51 -
25/09 kl 16 19 42 26 -
25/09 kl 17 11 35 18 -
25/09 kl 18 20 43 26 -
25/09 kl 19 41 64 47 -
25/09 kl 20 68 91 75 -
25/09 kl 21 99 123 107 -
25/09 kl 22 123 152 132 -
25/09 kl 23 137 167 144 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 166 185 153 200 189
Laveste vannstand 82 81 44 22 11
Avvik gult nivå -33 -14 -46 1 -10
Avvik orange nivå -45 -26 -58 -11 -22
Avvik rødt nivå -64 -45 -77 -30 -41
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm