Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
25/09 kl 00 - 141 152 139
25/09 kl 01 - 115 125 113
25/09 kl 02 - 84 92 -
25/09 kl 03 - 55 60 -
25/09 kl 04 - 33 36 -
25/09 kl 05 - 25 28 -
25/09 kl 06 - 34 35 -
25/09 kl 07 - 55 52 -
25/09 kl 08 - 81 76 -
25/09 kl 09 - 109 103 -
25/09 kl 10 - 131 125 -
25/09 kl 11 - 140 133 -
25/09 kl 12 - 133 126 -
25/09 kl 13 - 112 106 -
25/09 kl 14 - 83 - -
25/09 kl 15 - 51 - -
25/09 kl 16 - 26 - -
25/09 kl 17 - 18 - -
25/09 kl 18 - 26 - -
25/09 kl 19 - 47 - -
25/09 kl 20 - 75 - -
25/09 kl 21 - 107 - -
25/09 kl 22 - 132 - -
25/09 kl 23 - 144 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 163 176 148 156 144
Max. fra modell: 20/09 12 158 178 148 166 152
Max. fra modell: 20/09 00 157 182 153 151 139
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm