Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 172 48 220 219
21/09 kl 02 141 47 188 188
21/09 kl 03 116 42 158 159
21/09 kl 04 103 40 143 144
21/09 kl 05 107 40 147 144
21/09 kl 06 125 40 165 164
21/09 kl 07 155 39 194 193
21/09 kl 08 188 38 226 226
21/09 kl 09 215 36 251 253
21/09 kl 10 230 33 263 266
21/09 kl 11 228 33 261 261
21/09 kl 12 210 32 242 243
21/09 kl 13 181 32 213 214
21/09 kl 14 150 28 178 182
21/09 kl 15 124 25 149 153
21/09 kl 16 109 23 132 -
21/09 kl 17 110 22 132 -
21/09 kl 18 128 21 149 -
21/09 kl 19 160 21 181 -
21/09 kl 20 196 20 216 -
21/09 kl 21 229 19 248 -
21/09 kl 22 249 20 269 -
21/09 kl 23 251 21 272 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 272 315 306 275 292
Laveste vannstand 132 124 89 60 64
Avvik gult nivå -84 -41 -50 -81 -64
Avvik orange nivå -103 -60 -69 -100 -83
Avvik rødt nivå -123 -80 -89 -120 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm