Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 233 22 255 -
22/09 kl 01 200 24 224 -
22/09 kl 02 161 26 187 -
22/09 kl 03 124 29 153 -
22/09 kl 04 98 31 129 -
22/09 kl 05 89 35 124 -
22/09 kl 06 99 35 134 -
22/09 kl 07 127 36 163 -
22/09 kl 08 166 38 204 -
22/09 kl 09 205 42 247 -
22/09 kl 10 235 43 278 -
22/09 kl 11 247 46 293 -
22/09 kl 12 237 49 286 -
22/09 kl 13 210 52 262 -
22/09 kl 14 172 55 227 -
22/09 kl 15 135 58 193 -
22/09 kl 16 107 59 166 -
22/09 kl 17 95 59 154 -
22/09 kl 18 103 60 163 -
22/09 kl 19 131 60 191 -
22/09 kl 20 171 59 230 -
22/09 kl 21 214 56 270 -
22/09 kl 22 249 52 301 -
22/09 kl 23 265 50 315 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 272 315 306 275 292
Laveste vannstand 132 124 89 60 64
Avvik gult nivå -84 -41 -50 -81 -64
Avvik orange nivå -103 -60 -69 -100 -83
Avvik rødt nivå -123 -80 -89 -120 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm