Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 258 48 306 -
23/09 kl 01 229 47 276 -
23/09 kl 02 186 43 229 -
23/09 kl 03 141 41 182 -
23/09 kl 04 102 38 140 -
23/09 kl 05 79 35 114 -
23/09 kl 06 78 32 110 -
23/09 kl 07 99 30 129 -
23/09 kl 08 138 27 165 -
23/09 kl 09 185 23 208 -
23/09 kl 10 228 21 249 -
23/09 kl 11 256 19 275 -
23/09 kl 12 259 16 275 -
23/09 kl 13 239 14 253 -
23/09 kl 14 200 12 212 -
23/09 kl 15 155 10 165 -
23/09 kl 16 115 8 123 -
23/09 kl 17 89 7 96 -
23/09 kl 18 85 4 89 -
23/09 kl 19 104 2 106 -
23/09 kl 20 143 1 144 -
23/09 kl 21 192 1 193 -
23/09 kl 22 239 2 241 -
23/09 kl 23 270 0 270 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 272 315 306 275 292
Laveste vannstand 132 124 89 60 64
Avvik gult nivå -84 -41 -50 -81 -64
Avvik orange nivå -103 -60 -69 -100 -83
Avvik rødt nivå -123 -80 -89 -120 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm