Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 276 -1 275 -
24/09 kl 01 256 -2 254 -
24/09 kl 02 215 -2 213 -
24/09 kl 03 164 -2 162 -
24/09 kl 04 115 -2 113 -
24/09 kl 05 79 -3 76 -
24/09 kl 06 65 -5 60 -
24/09 kl 07 75 -5 70 -
24/09 kl 08 109 -3 106 -
24/09 kl 09 159 -1 158 -
24/09 kl 10 212 -4 208 -
24/09 kl 11 254 -5 249 -
24/09 kl 12 273 -4 269 -
24/09 kl 13 263 -1 262 -
24/09 kl 14 229 2 231 -
24/09 kl 15 181 2 183 -
24/09 kl 16 132 0 132 -
24/09 kl 17 93 -2 91 -
24/09 kl 18 75 1 76 -
24/09 kl 19 82 4 86 -
24/09 kl 20 114 4 118 -
24/09 kl 21 164 2 166 -
24/09 kl 22 218 2 220 -
24/09 kl 23 264 3 267 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 272 315 306 275 292
Laveste vannstand 132 124 89 60 64
Avvik gult nivå -84 -41 -50 -81 -64
Avvik orange nivå -103 -60 -69 -100 -83
Avvik rødt nivå -123 -80 -89 -120 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm