Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 286 4 290 -
25/09 kl 01 278 3 281 -
25/09 kl 02 244 1 245 -
25/09 kl 03 191 0 191 -
25/09 kl 04 136 1 137 -
25/09 kl 05 89 4 93 -
25/09 kl 06 61 6 67 -
25/09 kl 07 58 7 65 -
25/09 kl 08 82 9 91 -
25/09 kl 09 129 10 139 -
25/09 kl 10 186 11 197 -
25/09 kl 11 240 11 251 -
25/09 kl 12 275 12 287 -
25/09 kl 13 281 11 292 -
25/09 kl 14 257 9 266 -
25/09 kl 15 211 8 219 -
25/09 kl 16 157 5 162 -
25/09 kl 17 107 1 108 -
25/09 kl 18 75 -1 74 -
25/09 kl 19 68 -4 64 -
25/09 kl 20 89 -7 82 -
25/09 kl 21 133 -8 125 -
25/09 kl 22 190 -9 181 -
25/09 kl 23 246 -11 235 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 272 315 306 275 292
Laveste vannstand 132 124 89 60 64
Avvik gult nivå -84 -41 -50 -81 -64
Avvik orange nivå -103 -60 -69 -100 -83
Avvik rødt nivå -123 -80 -89 -120 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm