Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/09 kl 01 59 59 59 62
21/09 kl 02 35 41 36 39
21/09 kl 03 12 16 13 17
21/09 kl 04 -6 -2 -3 1
21/09 kl 05 -5 0 -4 0
21/09 kl 06 5 10 9 10
21/09 kl 07 29 34 31 30
21/09 kl 08 55 59 55 53
21/09 kl 09 77 81 78 77
21/09 kl 10 91 95 94 91
21/09 kl 11 95 98 95 90
21/09 kl 12 81 84 84 82
21/09 kl 13 60 64 63 62
21/09 kl 14 36 40 39 32
21/09 kl 15 9 13 10 4
21/09 kl 16 -12 -8 -8 -
21/09 kl 17 -17 -12 -13 -
21/09 kl 18 -6 -2 -5 -
21/09 kl 19 14 17 17 -
21/09 kl 20 38 45 45 -
21/09 kl 21 68 72 72 -
21/09 kl 22 90 95 95 -
21/09 kl 23 93 104 103 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 127 131 133 112
Laveste vannstand -17 -31 -48 -77 -93
Avvik gult nivå -44 -21 -17 -15 -36
Avvik orange nivå -59 -36 -32 -30 -51
Avvik rødt nivå -76 -53 -49 -47 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm